Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe hang ik een afspraak aan een bepaalde externe locatie?

U kan per afspraak kiezen voor welk adres of externe locatie die van toepassing is. Allereerst dient u externe locaties in te stellen. Meer info over hoe u dat kan doen, vidnt u op deze pagina.

Nadien heeft u meerdere opties:

  • Op een label aanduiden dat het specifiek voor een bepaalde externe locatie is. In dat geval wordt bij het boeken van een afspraak op dat label, automatisch de juiste externe locatie ingevuld

  • Geen externe locatie aan een label hangen: dan wordt de default externe locatie gebruikt. Indien er geen externe locaties gedefinieerd werden, wordt gewoon het ingestelde adres van de agenda gebruikt.

In de bevestigings- of herinneringsboodschappen wordt via de placeholder {{Address}} het juiste adres gekozen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.