Skip to main content
Skip table of contents

Release 4 februari 2021

We proberen MyOrganizer continue te verbeteren a.d.h.v. de feedback van onze klanten.

In deze update van MyOrganizer werden opnieuw een reeks verbeteringen aangebracht alsook enkele nieuwigheden:

Verbeteringen:

 • De notities van een afspraak worden nu niet meer toegevoegd aan de standaard bevestigings- of herinneringsmail. Op die manier kunnen persoonlijke notities bij een afspraak vermeld worden en krijgt de patiënt deze niet te zien.

 • Het afspraak detail scherm werd aangepast en verbeterd. Zo ziet u nu hoeveel e-mails/berichten er verstuurd werden voor die afspraak en werden er tooltips toegevoegd op de iconen. Ook werden de iconen iets duidelijker gemaakt. Het afspraak detail scherm krijgt u te zien als u op een afspraak op de naam van een patiënt klikt.

Via het “bel icoon” kunt u een herinneringsmail onmiddellijk opnieuw versturen.

Opgelet: Bij het maken van een afspraak worden de bevestigings-email en sms pas na 10 minuten verstuurd. Dit geeft u de tijd om een foutief gemaakte afspraak nog te verplaatsen of te annuleren vooraleer de patiënt een melding krijgt. Hierdoor zult u pas na 10 minuten in het overzicht de verstuurde berichten zien.

 • Tegelijkertijd werd het detail scherm voor verstuurde herinneringsmails of sms’en op een afspraak ook verbeterd. U ziet nu een duidelijk onderscheid tussen verstuurde sms’en en e-mails.

 • Het probleem met het versturen van herhaalde afspraken werd opgelost. U kan nu probleemloos herhaalde afspraken inboeken.

 • Als u op een afspraak drukt binnen de zoekresultaten, krijgt u nu het nieuwe afspraken detail scherm te zien i.p.v. het openen van de dag met alle afspraken. In het detailscherm kan u de nodige acties uitvoeren voor de geselecteerde afspraak. Zo kan u nog steeds vanuit de acties daar de dag openen.


 • Indien een weekschema een dag zonder afspraken bevat, dan tonen we nu ook die dag in het weekoverzicht met als melding “geen afspraken”. Voorheen werd deze dag weggelaten, wat soms voor verwarring zorgde.

 

Nieuwe features:

 • De melding “Multiple appointments are not possible” werd nu vertaald en verbeterd. Zo zijn er nu ook 2 verschillende meldingen terwijl dit voorheen slechts 1 enkele Engelse tekst was die voor verwarring zorgde.

  • De afspraak kan niet gemaakt worden omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor dit afspraaktype

  • Er bestaat ondertussen een afspraak op dit tijdstip. 

 

 • U kunt als hoofdgebruiker de primaire kleur van de online boekingswidget nu instellen via configuratie - agenda - widgetinstellingen - primaire kleur

   

 • De lijst van nieuwe afspraken wordt nu gesorteerd volgens aanmaakdatum en er wordt een info tekst getoond om duidelijk te maken hoe de sortering in zijn werk gaat.

 • Bij een online boeking zonder inloggen worden nu de ingevulde gegevens onthouden, zodat u bij een volgende boeking, de eerder ingevulde gegevens opnieuw ziet staan.

 • Er werd een info icoon toegevoegd aan de zoekfunctie om op die manier meer uitleg te geven. Dit zowel op het afspraakscherm, als bij het globale zoeken bovenaan de pagina


 

 • Er werden duidelijke tooltips en betere iconen toegevoegd aan het weekschema overzicht. Deze beschrijven nu wat een bepaalde knop effectief doet.

 • Er is vanaf heden reeds een eerste integratie met het Mediris platform opgezet. Indien u hier meer informatie over wenst, mag u steeds mailen naar info@ringphone.be

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.