Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe link ik een afspraaktype aan een agendalabel?

Vraag

Hoe link ik een afspraaktype aan een agendalabel?

Anwtoord

Om te weten wat het verschil tussen een afspraaktype en agendalabel is kan u op volgende pagina terecht:

Verschil label en type

Linken

Om een afspraaktype aan een agendalabel te linken gaat u in het menu naar configuratie > agenda > afspraak types.

Hier gaat u bij het afspraaktype dat u wilt linken naar de 3 puntjes rechts, en selecteert u bewerken.

Bij agenda label kiest u het agenda label en u slaat op.

Invloed van deze optie

Deze optie zorgt er voor dat:

  • Op de agenda van de dokter in MyOrganizer komen de gelinkte afspraken op een bepaald label eerst. Dan volgen alle andere afspraaktypes.

  • Bij online boekingen zullen op een agenda label ENKEL de afspraaktypes komen die beschikbaar zijn voor online gebruik en gelinkt zijn. Indien geen afspraaktypes gelinkt zijn, worden alle afspraaktypes voor online gebruik weergeven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.