Skip to main content
Skip table of contents

Release 7 September 2021

Hieronder vindt u een uitgebreide oplijsting van alle verbeteringen en toevoegingen aan MyOrganizer.

Toevoegingen en verbeteringen

1. Nieuwe password reset

Het herstellen en resetten van een paswoord werd gewijzigd om MyOrganizer nog veiliger te maken. Het wachtwoord dient nu niet meer manueel ingesteld te worden via de website, maar kan enkel via een unieke url in een herstel e-mail. Ook wordt er geen wachtwoord meer doorgestuurd via mail en kan u dit nu zelf instellen door gebruik te maken van de URL in de e-mail.

Als extra beveiliging wordt ook telkens na een password reset, een SMS bevestiging gestuurd naar de gebruiker.

2. Zelf instellen van bevestigingsteksten

U kan vanaf nu zelf uw bevestigings- of herinneringsteksten bekijken en wijzigen. U gaat hiervoor naar Configuratie → agenda → configuratie → tekstvelden. Wanneer u geen eigen tekst heeft ingesteld kan u nu ook de standaard tekst raadplegen en eventueel licht wijzigen. Documentatie over hoe de juiste “placeholders” te gebruiken vindt u op http://help.ringphone.com

3. Gebruikers blokkeren

Zwarte lijst: vanaf heden kunnen patiënten geblokkeerd worden voor het boeken van een afspraak, zowel via de online widget als de eigen agenda. U gaat hiervoor naar het contact of klikt op de puntjes bij een afspraak.

Wanneer u nadien een afspraak voor deze gebruiker probeert te boeken, ziet u, na selectie, onmiddellijk dat deze gebruiker geblokkeerd werd en kan u ook geen afspraak opslaan.

Ook online (indien het email adres juist staat) kan deze persoon geen afspraak meer boeken. Hier wordt er wel een meer algemene boodschap getoond.

4. Online reden van consultatie verplichten

Online de reden van consultatie verplichten is nu mogelijk via de widget instellingen in de agenda.

Configuratie → Agenda → Configuratie → widget instellingen

5. Unpinnede reacties van telesecretariaat

Wanneer een telesecretariaat operator reageert op een dagnotitie, komt deze nu automatisch unpinned te staan.

6. Afspraken op ware tijdsduur weergeven

U kan vanaf heden de lengte van de afspraak visualiseren via de optie “afspraken in ware grootte weergeven” in agenda configuratie.


Wanneer deze optie actief is, zal een afspraak van 30 minuten groter getoond worden als een slot van 15 min.

Opgelet. De grootte van de afspraak is afhankelijk van het aantal sloten de afspraak in neemt. Als er geen sloten gedurende de tijdsduur van de afspraak liggen, zal de afspraak ook niet groter getoond worden.

7. Zelf tijdsduur online annulatie bepalen

U kan nu zelf via uw agenda instellingen definiëren tot hoelang op voorhand een afspraak geannuleerd kan worden.
Configuratie → agenda → configuratie → annulatie link activeren

8. Reden van consultatie in mail hoofdgebruiker

De reden van consultatie wordt meegestuurd in de bevestigingsmail naar de hoofdgebruiker (niet naar de persoon van de geboekte afspraak)

9. Zelf online URL samenstellen

U kan vanaf heden zelf uw online widget URL bekijken en configureren. In volgende versies zal u hier steeds meer mogelijkheden krijgen.
websites → Widget URL’s

Er kan nu ook in de online weergave gefilterd worden op hoofdgebruikers binnen 1 groepspraktijk. Zo kan u bvb een aparte URL aanvragen voor enkel 2 van de 4 dokters naast elkaar. Contacteer ons daarvoor. In een volgende versie zal het ook mogelijk zijn om dit via de Widget URL’s pagina te configureren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.