Skip to main content
Skip table of contents

[Best Practice] Voor iedere gebruiker een account

Intro

Iedere gebruiker zou een eigen account moeten hebben. Dit heeft verschillende voordelen.

Het maken en beheren van een gebruiker voor uw medewerker vindt u op [FAQ] Hoe maak ik een nieuwe login of gebruiker aan?

Voordelen

  • Wanneer elke gebruiker een eigen account heeft, dan kunnen de rechten van deze gebruiker vlot geregeld worden via zijn of haar rol.

    • Via het delen van agenda’s met deze gebruiker kan ook bepaald worden welke agenda’s deze gebruiker kan beheren/boeken.

  • Elke gebruiker kan zijn eigen weergaven aanmaken. Dit zorgt ervoor dat een secretariaatsmedewerker een ander overzicht van de agenda('s) voor zichzelf kan maken dan de dokter(s).

  • Het hebben van een account voor elke gebruiker zorgt voor een extra laag aan veiligheid. Bijv.: een gebruiker kan zijn eigen gebruikersgegevens aanpassen. Dit is inclusief contactgegevens.

  • De hoofdgebruiker(s) kunnen alle gebruikers van hun agenda beheren. Dit betekent hun eigen account en de subgebruikers (secretariaatsmedewerkers, etc.)

Veiligheid

Hoe houden we een account voor elke gebruiker zo veilig mogelijk?

Elke gebruiker heeft best een uniek mailadres. Deze wordt onder andere gebruikt voor wachtwoord herstel. Indien in de praktijk enkel 1 mailadres gebruikt wordt kan een privé mailadres gebruikt worden. Dit mailadres wordt enkel gebruikt voor wachtwoord herstel en intern gebruik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.