Vraag

We zouden graag de volgorde van de artsen in de online agenda kunnen aanpassen.

Antwoord

Dit kan u doen via de instellingen van de agenda’s.

Per agenda vindt u bij de widget instellingen een veld ‘volgorde'. Dit kan u gebruiken om de volgorde in te stellen hoe agenda’s online getoond worden.

De volgorde werkt oplopend. Als u dus een bepaalde agenda achteraan wenst te zien, geeft u deze dus een hoger nummer.