Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] Een pagina aanpassen

Een pagina omvat het grootste deel van de inhoud van uw website.

Navigeren naar pagina’s

Op het dashboard kijkt u links in het menu en klikt u op Pagina’s

Hier ziet u een lijst van al uw pagina’s

Pagina bewerken

U kan een pagina aanpassen door over de pagina te gaan met uw muis en op bewerken te klikken.

Soms zal de tekst van uw website dan meteen verschijnen, past u deze hier aan en klikt u op updaten.

Indien uw tekst hier niet staat betekent dit dat we gebruik hebben gemaakt van Page Builder

Page Builder

In dit geval zal u volgend beeld zien

De blauwe balk is een rij. Hoe u met rijen werkt vindt u op [WEB] Wat is een rij?

De grijze balk in de rij is een widget. Meer info over widgets vindt u op Widgets

Na dat u aanpassingen op een pagina aanbrengt moet u altijd op updaten rechts van het scherm klikken!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.