Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] Een bericht of nieuwsbericht aanpassen

Veel dokters gebruiken deze berichten op hun website om dingen aan te kondigen, vakantie aan te geven …

Navigeren naar berichten

Op het dashboard kijkt u links in het menu en klikt u op Berichten

Hier ziet u een lijst van al uw berichten.

Bericht bewerken

U kan een bericht aanpassen door over het bericht te gaan met uw muis en op bewerken te klikken.

U maakt uw bericht en klikt op update.

Nieuw bericht maken

U kan een nieuw bericht maken door bovenaan op “Nieuw bericht“ te klikken.

U maakt uw bericht, vult een titel in en klikt op publiceren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.