Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe stel ik bevestigingsberichten en herinneringsberichten in op een afspraak?

Vraag

Hoe stel ik bevestigingsberichten en herinneringsberichten in op een afspraak?

Antwoord

Wat is een Bevestigingsbericht

Een bevestigingsbericht is een bevestiging in mail of sms, die naar de patiënt en/of de dokter bevestigt dat de afspraak van toepassing gemaakt is.

Wat is een Herinneringsbericht

Een herinneringsbericht is een mail of sms die de patiënt er aan herinnert dat deze een afspraak heeft. Deze wordt verstuurd op een aantal uur VOOR de afspraak die aangeduid is in het agenda label.

Hoe u een agendalabel instelt, vindt u op [FAQ] Hoe maak ik een nieuw label aan?

Bevestigingen versturen

Bij het boeken van een afspraak krijgt u de mogelijkheid om aan te duiden of de patiënt en dokter een sms of mail mogen ontvangen. Dit doe je door de checkboxes binnen de afspraak aan te vinken.

Deze checkboxen kunnen grijs staan en niet aan te passen zijn. Dit betekent dat volgende instelling op NEE staat.

De sms of mail zal pas na 10 minuten effectief verzonden worden. Dit geeft de maker van de afspraak nog de tijd om binnen die tijdspanne de afspraak te verplaatsen of te annuleren. In dat geval wordt het versturen van de eerste mail geannuleerd en wordt de juiste mail verstuurd.

Bevestigingsbericht instellingen op het agendalabel

Herinneringen versturen

Bij het boeken van een afspraak krijgt u de mogelijkheid om aan te duiden of de patiënt een herinnering moet krijgen. Dit doe je door de knop binnen de afspraak op JA te zetten.

Onder de knop kan u zien hoeveel uur VOOR de afspraak de mail en sms gestuurd worden.

Indien de sms of mail er niet bij staat, dan betekent dit dat deze niet ingesteld staan op het label om te versturen

Herinneringsinstellingen op het agendalabel

Op onderstaande afbeelding zien we de instellingen van een herinneringsbericht op het agendalabel.

Hier staat ingesteld dat zowel de sms als de email 24 uur VOOR de afspraak verstuurd worden.

Het adres wordt in dit geval niet aan de herinnering toegevoegd.

U kan de teksten van deze berichten aanpassen op de manier beschreven op volgende pagina:

[FAQ] Hoe pas ik de tekst van de bevestigings- of herinneringsmail of -SMS aan?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.