Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe pas ik de tijdsduur van een afspraak aan of geef ik een afspraaktype een variabele tijdsduur?

Vraag

Hoe pas ik de tijdsduur of duurtijd van een afspraak aan. Kan ik de tijdsduur verlengen of verkorten per afspraak en wat is de maximale instelbare tijdsduur van een afspraak?

Antwoord

De tijdsduur van een afspraak wordt bepaald door het afspraaktype. Afspraaktypes kunnen ingesteld worden via configuratie → agenda → afspraak types

Per afspraaktype kan u ook aanduiden of de tijdsduur bij het boeken van een afspraak kan aangepast worden of niet.

In onderstaand voorbeeld hebben we een “Huisbezoek” afspraak type aangemaakt:

Bij het boeken van een afspraak kan u nadien de tijdsduur aanpassen indien dit op het afspraaktype geactiveerd werd.

De dropdown voor het instellen van de tijdsduur houdt rekening met het ingestelde tijdsinterval van de agenda.

Standaard staat de maximum van de dropdown ingesteld op 60 minuten. Via de configuratie → agenda → configuratie kan u deze limiet aanpassen tot 180 minuten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.