Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe ruim ik mijn contacten op aan de hand van mijn actieve dossiers in mijn EMD?

Vraag:

Hoe ruim ik mijn contacten op aan de hand van mijn actieve dossiers in mijn EMD?

Antwoord:

Om van deze functionaliteit te kunnen genieten heeft u een integratie nodig met uw EMD. Zie Integraties voor meer informatie

Wanneer een integratie actief is zal u onder contacten heel wat extra functionaliteiten te zien krijgen:

  • In de lijst ziet u via een sync icon of een contact gelinked kon worden aan een dossier. Wanneer u over dat icon hovert zal u ook zien wanneer de laatste synchronisatie heeft plaats gevonden.

image-20240515-055553.png
  • Via de filters kan u ook filteren op al dan niet gesynchroniseerde contacten en contacten met een actief dossier.

  • Bovenaan rechts ziet u ook een extra optie om contacten op een automatische manier te gaan samenvoegen of op te ruimen.

image-20240515-055802.png

U heeft hier de optie om:

  • Niet gesynchroniseerde contacten en contacten zonder actief dossier te gaan deactiveren

  • Contacten met hetzelfde dossier te gaan samenvoegen

Opgelet: deze actie heeft enkel betrekking op contacten met de rol patient (dus niet vertegenwoordiger, collega’s of subgebruikers)

Enkel de hoofdarts (degene die de sync heeft ingesteld in het EMD krijgt deze optie

Wanneer u op uitvoeren heeft gedruk, zal het proces in de achtergrond opstarten. U ziet dus niet onmiddellijk het resultaat. Wacht een 10-tal minuutjes (afhankelijk van hoeveel contacten er opgeruimd moeten worden) en nadien zal u zien dat alles opgeruimd werd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.