Skip to main content
Skip table of contents

Verschillen bij dagnotities

Dagnotities komen in MyOrganizer boven de agenda te staan.

Maken van een dagnotitie

Het maken van een dagnotitie gebeurd via het + icon rechtsboven.

Om alle instellingen van een dagnotitie te leren kennen kan u terecht op
[FAQ] Hoe maak ik een dagnotitie?

Filteren van dagnotities

Eén van de nieuwe features bij de dagnotities is dat deze kunnen gefilterd worden op basis van status

Over het filteren vindt u meer info op [FAQ] Hoe filter ik mijn dagnotities?

Afwerken of verwijderen van een dagnotitie

Wanneer u uw muis boven een dagnotitie houdt, dan zal u een vuilbakje en een vinkje zien staan. Als u op het vinkje klikt, dan werkt u de dagnotitie af. Als u op het vuilbakje klikt, verwijdert u de dagnotitie.

Wat het verschil tussen verwijderen en afwerken is kan u vinden op
[FAQ] Hoe verwijder ik een dagnotitie?

Verbergen van dagnotities

U kan in MyOrganizer ook uw dagnotities verbergen via een nieuw systeem die wij “weergaven” noemen. Hoe u dit doet vind u op [FAQ] Hoe verberg of toon ik dagnotities?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.