Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe maak ik een dagnotitie?

Vraag

Hoe maak ik een dagnotitie?

Antwoord

Wat is een dagnotitie?

  • Om een dagnotitie te maken begint u op een dagweergave, weekweergave of bij eerste vrije afspraken.

Van zodra u dagnotities in een weergave aanzet dan komen deze tevoorschijn:

  • Om een nieuwe dagnotitie te maken klikt u bovenaan rechts op het + icon . Dit is trouwens een algemene regel. Via het plus icon kan u steeds zaken gaan toevoegen.

  • Op dit scherm kan u de gegevens invullen van de patiënt waarover de dagnotitie gaat. Op die manier wordt de dagnotitie ook effectief gelinked aan een contact en kan dit in de toekomst handig zijn bij het zoeken. U kan dit ook leeg laten indien het niet over een bepaalde persoon gaat. Dit is net verplicht.

  • In het tekstvak kan u de dagnotitie invullen.

  • De optie “Alarm datum” zorgt ervoor dat er een e-mail bericht wordt verstuurd, ter herinnering, op de datum dat u hier ingevuld heeft.

  • Om de notitie op een datum vast te pinnen, kan u die datum meegeven bij “pinnen op datum”. Pint u de notitie vast op een bepaalde datum, dan ziet u deze enkel op die specifieke datum staan. Pint u de notitie niet vast, dan zal u de notitie op iedere dag te zien krijgen.

  • Bij status duidt u aan voor wie de dagnotitie bestemd is.
    Indien u over de ‘telesecretariaat’ licentie beschikt, dan kan u hier aanduiden of de notitie opgevolgd moet worden door ons secretariaat of niet. Wanneer ons secretariaat de taak heeft opgevolgt, dan zullen deze automatisch “opvolging klant” aanduiden.

  • Wanneer u alles heeft ingevuld kan u op opslaan klikken om de dagnotitie op te slaan. Nadien zal de dagnotitie zichtbaar komen bij de dagnotities.

Opgelet. U kan dagnotities filteren. Standaard staan bvb afgewerkte dagnotities niet zichtbaar. Meer info vindt u via: [FAQ] Hoe filter ik mijn dagnotities?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.