Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe verwijder ik een dagnotitie?

Vraag

Hoe verwijder ik dat een dagnotitie en wat is het verschil met een dagnotitie afwerken?

Antwoord

Het verschil met afwerken

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten wat het afwerken van een dagnotitie juist betekent.

Een dagnotitie wordt afgewerkt wanneer de taak of de communicatie van de dagnotitie afgelopen is.

Voorbeeld:

  1. Dokter vraagt secretariaat om een patiënt op te bellen.

  2. Secretariaat belt de patiënt op, en antwoordt op de dagnotitie “De patiënt is opgebeld”.

  3. Dokter ziet dat de patiënt opgebeld is en kan dan de dagnotitie afwerken.

Wanneer een dagnotitie afgewerkt wordt, dan wordt deze automatisch gepind op die dag.

Het verwijderen daarentegen is het weghalen van een dagnotitie, ookal is de communicatie nog niet afgerond.

Een afgewerkte dagnotitie kan altijd nog bekeken worden, maar een verwijderde dagnotite niet.

Verwijderen van een dagnotitie

Om een dagnotitie te verwijderen u op de dagnotitie staan met uw muis, en klikt u op het vuilbak icon rechts.

De dagnotitie werd nu verwijderd.

Om een dagnotitie af te werken kan u terecht op [FAQ] Hoe werk ik dagnotitie af?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.