Skip to main content
Skip table of contents

Release notes 20 september 2023

Opgelet. Om gebruik te kunnen maken van volgende functionaliteiten, dient de applicatie minimaal versie v2.10.23 - API v2.10.83.0 te zijn. (zie footer)

Indien u nog op een oudere versie zit, gelieve dan de toetsen ctrl + f5 tegelijk in te drukken om de pagina te verversen of herstart uw browser/applicatie.

Extra tijdsloten intervals mogelijk van 1, 2, 3 en 4 minuten

πŸŽ‰ Het is nu mogelijk om extra intervals van 1,2,3 of 4 minuten te specifieren in de agenda. Voorheen ging dit enkel vanaf te minste 5 minuten. Dit maakt het mogelijk om bvb vacinaties in te plannen om de 1 of 2 minuten. Van zodra dit nieuwe interval ingesteld wordt in de configuratie van de agenda, zullen de nieuwe intervals kunnen gebruikt worden bij het wijzigen van een dag of weekschena. Het wijzigen van het interval verwijderd geen eerder ingestelde labels of en verwijderd dus ook geen reeds gemaakte afspraken.

Andere verbeteringen

πŸŽ‰ De taal van de patient kan nu via het afsprakenscherm aangeduid/aangepast worden. Default wordt de taal van de agenda eigenaar genomen.

πŸŽ‰ Gebruikers met beperkte rechten kunnen nu ook een contact verwijderen

πŸŽ‰ Performantie verbeteringen bij het delen van agenda’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.