Vraag

Hoe plan ik snel een week vakantie in?

Antwoord

Inplannen van vakantie

U kan op verschillende manieren vakantie inplannen:

  1. Wilt u vakantie voor enkele uren of een enkele dag?

  2. Wilt u vakantie voor een langere periode?

Vakantie voor enkele uren of een enkele dag

Door in uw “agenda per dag” op het verbodsteken te drukken. U kan ook hier een omschrijving toevoegen. Hierna zullen de gedefinieerde labels van die dag vervangen worden met het label “Geen afspraak mogelijk”

Vakantie voor een langere priode

Indien u voor een langere periode vakantie wil instellen, kan u ook zeer eenvoudig een individueel weekschema instellen. Bij een individueel weekschema kan u namelijk een specifieke periode aanduiden.

Via het + icon kan u dus een nieuw individueel schema toevoegen voor een bepaalde periode. Aangezien u minimaal 1 label moet aanduiden, kan u hier gewoon 1 slot aanklikken als “Geen afspraak mogelijk”. Druk nadien op opslaan en u zal merken dat gedurende die periode geen afspraken mogelijk zijn. Individuele weekschema’s overschrijven namelijk altijd steeds uw afwisselende weekschema’s. Meer info over weekschema’s kan u terugvinden op WeekSchema's

Eigen tekst voor vakantie

Indien u wilt dat er online een specifieke tekst getoond wordt tijdens uw vakantie, dan kan u dit doen door gebruik te maken van een niet boekbaar label zonder tijdsindicatie.

U kan een eigen tekst instellen die weergegeven wordt op de dagen waarop u vakantie inboekt. Dit doet u door een nieuw label te maken met de tekst die u wilt tonen als omschrijving.

Hoe u een label maakt vind u op [FAQ] Hoe maak ik een nieuw label aan?

Vergeet bij “Toegankelijk voor” niet om patiënt toe te voegen.

Daarna kan u een individueel schema maken voor de periode van uw vakantie, waar u op elke dag één maal het label toevoegt. Hoe u een individueel weekschema maakt vindt u terug op [FAQ] Hoe stel ik een individueel weekschema in?.

U zet dit label altijd op het laatste slot van de dag. Zo is deze gedurende de hele dag zichtbaar.