Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe plan ik snel een week vakantie in

Vraag

Hoe plan ik snel een week vakantie in?

Antwoord

Inplannen van vakantie

U kan op verschillende manieren vakantie inplannen:

  1. Wilt u vakantie voor enkele uren of een enkele dag?

  2. Wilt u vakantie voor een langere periode?

Vakantie voor enkele uren of een enkele dag

Door in uw “agenda per dag” op het verbodsteken te drukken. U kan ook hier een omschrijving toevoegen. Hierna zullen de gedefinieerde labels van die dag vervangen worden met het label “Geen afspraak mogelijk”

Vakantie voor een langere priode

Indien u voor een langere periode vakantie wil instellen, kan u ook zeer eenvoudig een individueel weekschema instellen. Bij een individueel weekschema kan u namelijk een specifieke periode aanduiden.

Via het + icon kan u dus een nieuw individueel schema toevoegen voor een bepaalde periode. Aangezien u minimaal 1 label moet aanduiden, kan u hier gewoon 1 slot aanklikken als “Geen afspraak mogelijk”. Druk nadien op opslaan en u zal merken dat gedurende die periode geen afspraken mogelijk zijn. Individuele weekschema’s overschrijven namelijk altijd steeds uw afwisselende weekschema’s. Meer info over weekschema’s kan u terugvinden op WeekSchema's

Eigen tekst voor vakantie

Indien u wilt dat er online een specifieke tekst getoond wordt tijdens uw vakantie, dan kan u dit doen door gebruik te maken van een niet boekbaar label zonder tijdsindicatie.

U kan een eigen tekst instellen die weergegeven wordt op de dagen waarop u vakantie inboekt. Dit doet u door een nieuw label te maken met de tekst die u wilt tonen als omschrijving.

Hoe u een label maakt vind u op [FAQ] Hoe maak ik een nieuw label aan?

Vergeet bij “Toegankelijk voor” niet om patiënt toe te voegen.

Daarna kan u een individueel schema maken voor de periode van uw vakantie, waar u op elke dag één maal het label toevoegt. Hoe u een individueel weekschema maakt vindt u terug op [FAQ] Hoe stel ik een individueel weekschema in?.

U zet dit label altijd op het laatste slot van de dag. Zo is deze gedurende de hele dag zichtbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.