Skip to main content
Skip table of contents

Release notes 12 januari 2023

Krijgt u bij het zoeken of in bepaalde pagina’s een errormelding rechtsonderaan, of opent een bepaalde pagina niet, dan zit u nog niet op de nieuwste versie en dient u uw browser of applicatie eens te herladen via CTRL+F5 of alle browservensters te sluiten en nadien opnieuw in te laden.

Zoekfunctie verbeteringen

🎉 Nieuwe layout van zoekresultaten

🎉 Performantie in laden zoekresultaten werd verbeterd.

🎉 Paginering van zoekresultaten geïntroduceerd waardoor niet een ellenlange lijst op 1 scherm getoond wordt, maar u eenvoudig kan pagineren tussen resultaten. Dit zowel voor afspraken en voor dagnotities afzonderlijk.

🎉 Verbeterde zoekresultaten zowel in dagnotities als in afspraken. Een deel van de naam of een omgekeerde voor- en achternaam zorgt nu ook voor meer en betere resultaten. Ook werd er een bug opgelost waarbij u na het pinnen van een taak, deze niet meer kon terugvinden in de zoekresultaten.

🎉 Zoeken met slechts 2 karakters als zoekcriteria is niet meer mogelijk. Dit zorgde namelijk voor een te zware belasting. Er worden vanaf nu maximaal 100 dagnotities of 300 afspraken getoond. Indien dit het geval is, krijgt u hier ook een melding van boven de zoekresultaten.

🎉 Dagnotities worden nu onder de juiste dokter getoond en gegroepeerd. In een groepspraktijk worden vanaf nu ook altijd eerste de afspraken en notities van de huidige agenda getoond

🎉 U kan de zoekresultaten voor een bepaalde dokter (in een groepspraktijk) eenvoudig toeklappen voor meer overzicht te creëren.

🎉 Klikken op een dagnotitie in zoekresultaten opent nu ook onmiddellijk de desbetreffende taak en de juiste agenda (als het bvb een resultaat bij een andere dokter binnen de groepspraktijk is.
Opgelet. Hiervoor dient wel de juiste filter actief te zijn. Als u bvb afgewerkte taken niet toont in uw dagnotitieoverzicht en er wordt op een afgewerkte taak geklikt binnen de zoekresultaten, dan zal deze toch niet automatisch openen.

🎉 Contacten worden niet meer automatisch meegenomen bij het zoeken via de linkerbovenhoek. Om binnen contacten te zoeken, dient u nu te gaan via ‘contacten’ in de linker menu.

Dagnotitie verbeteringen

🎉 Reageren op een dagnotitie scrolt na opslaan nu automatisch mee naar boven. Dit kan handig zijn in een lange lijst notities.

🎉 U kan nu een melding sturen van een dagnota. Ons telesecretariaat kan na het maken van een nota u een melding sturen via mail en zelfs via SMS. U kan dit zelfs plannen op een specifiek tijdstip. Ook kan een eigen secretariaat of uzelf dit gaan instellen. De mail wordt verstuurd naar het email adres dat op de agenda eigenaar gespecifieerd werd. De SMS op het GSM nr van de agenda eigenaar. Dit kan u terugvinden via het profiel van de agenda.

🎉 U kan nu bij het opslaan van een dagnotitie ook onmiddellijk pinnen. Dit kan tijd besparen omdat u niet opnieuw naar de dagnota moet gaan om vast te pinnen.

🎉 Wanneer u een taak pint, zal deze nu pinnen op de dag waarop u staat. Staat u bvb op een dag in de toekomst of het verleden en uw pint een taak uit de lijst, dan zal deze op die dag gepinned worden.

Algemene verbeteringen

🎉 De integratie met Careconnect GP synct nu ook de actieve dossiers. Op die manier zal er bij een patientenstop kunnen gefilterd worden op enkel patienten met een actief dossier. In de toekomst komen er nog meer verbeteringen mbt tot het medische dossier van de patient.

🎉 U kan uw website link nu volledig zelf genereren en eventueel meerdere specifieke url’s genereren. Bvb enkel voor vertegenwoordigers, enkel voor collega’s of enkel bepaalde labels of bepaalde dokters naast elkaar. Op die manier kan u uw patienten veel beter informeren of in een bepaalde richting duwen vooraleer ze een afspraak maken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.