Skip to main content
Skip table of contents

Release 30 november 2021

Vernieuwingen:

* Afspraken printen naar MS Word

Afspraken kunnen vanaf heden geexporteerd worden naar MS Word. Er werden ook visueel verbeteringen aan het rapport aangebracht.

Download naar Word is zowel beschikbaar bij de dag- of weekweergave, als bij de afspraaklijsten.

* Snelkoppeling printen afspraak en voorschrift

Printen van 1 afspraak of “alle volgende afspraken van een persoon” werd nu ook mogelijk gemaakt vanaf het dag- of weekoverzicht via de 3 puntjes naast een afspraak. Voorheen was dit enkel mogelijk via het afspraak detailscherm. Ook hier is het nu mogelijk om naar Word te exporteren, zodat er eventueel nog iets bijgeschreven kan worden.

Verbeteringen

* Filtering eerste vrije afspraken

De filter bij “eerste vrije afspraken” werd verbeterd zodat men enkel de labels toont die zichtbaar gemaakt werden voor “eerste vrije afspraken”. Ook past de filter zich nu automatisch aan a.d.h.v. de geselecteerde agenda’s (enkel van toepassing binnen een groepspraktijk). Dit maakt het een pak eenvoudiger om te filteren op specifieke labels.

* Printen van “Alle volgende afspraken” binnen een groepspraktijk verbeterd

Bij printen van “alle volgende afspraken” wordt nu ook rekening gehouden met andere hoofdgebruikers binnen de groepspraktijk. Zo staat nu duidelijk vermeld welke afspraak bij welke persoon door gaat.

+ Overige kleine verbeteringen en bugfixes…

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.