Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Patiënt heeft afspraken van een ander gekregen

Vraag

Patiënt heeft afspraken van een ander gekregen? Hoe komt dit, wat is hier gebeurd?

Antwoord

Wanneer een patiënt afspraken heeft gekregen van een ander, betekent dit dat een andere patiënt aangepast is met deze patiënt zijn/haar gegevens.

Situaties

Situatie 1:

U maakt een afspraak en selecteert een patiënt.

Achteraf blijkt dat u de verkeerde patiënt gekozen heeft.

U wijzigt de contactgegevens in de afspraak.

U zal in dit geval hoogstwaarschijnlijk volgende pop-up krijgen bij het opslaan:

OPGELET

Dit betekent dat u de vorige patiënt zal aanpassen.

Indien de nieuwe gegevens van een andere patiënt zijn, klikt u op annuleer en kijk na.

Oplossing:

Voor u de patiënt wijzigt, klikt u op het grijze kruisje naast de naam van de patiënt:

Daarna vult u de gegevens in en slaat u op.

Dit gebeurt ook bij het maken van een dagnotitie en het aanpassen van de patiënt in die dagnotitie.

Situatie 2:

U maakt een afspraak en selecteert een patiënt.

Achteraf blijkt dat de naam van de patiënt verkeerd staat.

U wijzigt de contactgegevens in de afspraak.

U zal in dit geval hoogstwaarschijnlijk volgende pop-up krijgen bij het opslaan:

In dit geval moet de naam van deze patiënt gewijzigd worden. We klikken hier op ja, ga verder.

Oplossing

Indien u dit probleem wil oplossen gaat u best als volgt te werk:

  • U gaat in het menu naar contacten

  • U zoekt de gewijzigde patiënt en klikt hier op

  • U wijzigt alle gegevens die veranderd zijn

  • U slaat deze gebruiker op

  • U verwijdert de afspraak waar de gegevens veranderd zijn

  • U geeft de afspraak opnieuw in.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.