Skip to main content
Skip table of contents

Release 11 maart 2021

Indien sommige onderstaande wijzigingen niet onmiddellijk zichtbaar zijn, gelieve dan de toetsen ctrl+f5 in te drukken op het toetsenbord

Verbeteringen

  • Er werden achterliggend heel wat vertalingen verbeterd en duidelijker gemaakt

  • De issues met herhalingsbezoeken werden opgelost. Hierbij is het belangrijk de documentatie hierover te raadplegen, want afhankelijk van de agenda instellingen is er een ander gedrag bij conflicten. (bv. één van de herhaalde afspraken valt op een feestdag of vakantiedag) → zie [FAQ] Hoe stel ik een terugkerende afspraak in?

Nieuwe features

  • Er kan nu op een gemaakte afspraak aangeduid worden om alle herinneringsberichten (tijdelijk) uit te schakelen. Dit kan handig zijn voor een verplaatsing. Wanneer de toggle “herinnering versturen?“ uit staat, zullen dus voor de afspraak geen herinnerings- mails of sms’en verstuurd worden. Wordt deze weer geactiveerd, dan zullen de herinneringen wel opnieuw verstuurd worden.

    Tegelijkertijd werd ook de lay-out iets verbeterd om misverstanden te vermijden.

Opgelet: Wanneer een sms of herinnering verstuurd wordt, moet wel ingesteld worden op het label. Het kan dus perfect mogelijk zijn dat de toggle “Herinneringen versturen” aan staat, maar dat op het label 0 uren ingesteld werd voor “versturen sms” of “versturen e-mail”. Uiteraard wordt dan geen herinnering verzonden.

 

  • Per agenda kan er nu ingesteld worden of de door een secretariaatsmedewerker verwijderde afspraken in “op te volgen taken” van de agenda komen, of onmiddellijk in “afgewerkt”. Tot op heden kwamen deze automatisch op “afgewerkt”, maar vanaf heden komen verwijderde afspraken unpinned in “op te volgen”. Gebruikers die dit toch niet willen, dienen in agenda instellingen deze optie uit te zetten.

Indien een hoofdgebruiker (dokter) zelf een afspraak verwijderd heeft, komt de aangemaakte notitie wel nog steeds automatisch in “afgewerkt”.

  • Er kan nu bij een dagnotitie ook op de naam van het contact geklikt worden. De pop-up met alle afspraken van die persoon komt dan tevoorschijn. Er kan nadien ook op de naam van het contact doorgeklikt worden om de adresgegevens te zien of van daaruit het contact te editeren om bvb een waarschuwing te gaan zetten.

  • Er werden achterliggend heel wat nieuwe wijzigingen geïmplementeerd voor een nieuw toekomstig product “MyReception” waarbij patiënten zich automatisch kunnen aanmelden. Hierover later dit jaar meer. Heeft u hier reeds vragen over, gelieve ons gerust te contacteren via info@ringphone.be .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.